การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 3

โค้ชชิ่ง

อธิบายประเด็นสำคัญที่เคยผิดพลาดในฐานะผู้นำ

การเป็นผู้บริหารและคิดว่ามีความเชี่ยวชาญจึงทำให้ฟังคุณน้อยมาก แต่ผู้ตามอยากให้ผู้นำฟังเขาบ้าง ดังนั้น ผู้นำจึงควรเปิดใจรับฟังให้มาก
ความหวังดีของเราชอบที่จะเปลี่ยนผู้อื่นจนลืมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง
คนไม่ได้มีความสามารถและแรงปรารถนาเท่ากัน ดังนั้น จึงควรใช้คนให้ถูกกับลักษณะงานที่เป็นจุดแข็งของเขา
ผู้นำที่ดีต้องรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนส่วนใหญ่ให้ได้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบฟังก็ตาม
ทุกอย่างมีทางเลิก และสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเราเป็นผู้เลือกนั่นเอง ไม่ควรโทษผู้อื่นหรือสถานการณ์ต่างๆ แล้วควรพิจารณาในสิ่งที่เราเลือก
การเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น ยังมีเรื่องที่ผู้นำยังไม่รู้อีกเยอะ

ตัวอย่างคำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะผู้นำ

คุณเคยมีประสบการณ์ที่ผิดพลาดในเรื่องใดบ้าง?
ผู้นำที่หวังดีมักจะเกิดข้อผิดพลชาดในการนำคนอื่น คุณเชื่อหรือไม่?
คุณจะปรับเปลี่ยนตัวเองในเรื่องใด เพื่อเป็นผู้นำทีทมีคุณภาพเพิ่มขึ้น?
คุณอยากแก้ไขเรื่องใดเป็นเรื่องแรก?

เรื่องเล่าประสบการณ์

ข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นู่

Download Tools ได้ที่นี่

————————————————————————–


รวมหลักสูตรอบรมในรูปแบบเทรนนิ่งแอนด์กรุ๊ปโค้ชชิ่ง
[Training and Group Coaching] คลิกเลย!!

Advertisements

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 2

โค้ชชิ่ง

อธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับหลุมพรางทางความคิดเชิงลบ

หลุมพราง คือ ความคิดเชิงลบที่เกิดขึ้นชั่วคราวกับเหตุการณ์ต่างๆ
การเอาชนะความคิดเชิงลบได้ก็จะทำให้เราสามารถใช้ศักยภาพได้เต็มที่
การเปลี่ยนความคิดใหม่…สามารถเอาชนะหลุมพรางได้
เราะสามารถใช้ความคิดเชิงบวก แทนที่ความคิดเชิงลบ (หลุมพราง) ได้
ผู้นำสามารถเกิดความคิดเชิงลบ (หลุมพราง) ได้ตลอดเวลา จึงไม่ควรให้ความคิดเชิงลบอยู่นาน ควรหาเทคนิคเอาชนะให้ได้ด้วยตัวเอง
ผู้นำที่สามารถเอาชนะความคิดเชิงลบได้ ก็จะสามารถจูงใจให้ผู้อื่นเอาชนะความคิดเชิงลบของาเขาได้เช่นเดียวกัน

ตัวอย่างคำถามเพื่อเอาชนะความคิดเชิงลบ (หลุมพราง) ของตัวเอง

คุณติดหลุมพรางข้อไหนบ้างครับ?
คุณปรับเปลี่ยนความคิดแล้วคิดว่าหลุมพรางจะหายไปหรือไม่?
คุณมีเทคนิคอย่างไรเมื่อคุณมีความคิดเชิงลบเกิดขึ้น
คุณลองเลือกหลุมพรางที่ติดอยู่สัก 1 ข้อ แล้วค้นหาเหตุการณ์ที่เกิดความรู้สึกนี้บ่อยๆ สุดท้ายคุณจะแก้ไขอย่างไร?
คุณคิดว่าน้องๆ ในทีมส่วนใหญ่ติดหลุมพรางข้อไหน?

เรื่องเล่าประสบการณ์

หลุมพรางที่เจอยู่บ่อยๆ และเทคนิคการเอาชนะ
หลุมพรางที่หัวหน้างานส่วนใหญ่ติดอยู่

Download Tools ได้ที่นี่

————————————————————————–


รวมหลักสูตรอบรมในรูปแบบเทรนนิ่งแอนด์กรุ๊ปโค้ชชิ่ง
[Training and Group Coaching] คลิกเลย!!

แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา | ไม่อยากเป็นผู้นำใคร อยากเป็นแค่ผู้ตาม

อาการของโค้ชชี่ (Coachee) :

การให้คำปรึกษา ไม่อยากเป็นผู้นำใคร อยากเป็นแค่ผู้ตาม
การให้คำปรึกษา  เป็นหัวหน้าแล้ว สั่งใครก็ไม่ได้ ไม่รู้จะเป็นไปทำไม
การให้คำปรึกษา  สั่งงานแล้วไม่ค่อยมีใครทำตาม เหนื่อยที่จะพูด

หัวข้อที่ใช้ในการโค้ชชิ่ง (Coaching) :

การให้คำปรึกษา ภาวะผู้นำเกิดขึ้นจากภายในตัวเรา ที่ผู้อื่นมองเห็นและยอมรับเอง
การให้คำปรึกษา การเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อให้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น

อบรม สัมมนา แนวโค้ชชิ่ง

การเป็นหัวหน้า (ผู้นำ) ผู้อื่นนั้น เป็นเรื่องที่ดี เพราะเราจะได้มีโอกาสพัฒนาผู้อื่นให้ก้าวหน้าเพิ่มขึ้น จริงๆแล้วการเป็นผู้นำไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง เราสามารถเป็นผู้นำได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลแรกที่จะต้องนำเลยคือ ตัวเราเอง เมื่อไรที่เราอยากพัฒนาภาวะผู้นำภายในตัวเอง ลองนำตัวเองก่อนว่าเราทำตามที่เรานำหรือไม่ เช่น

– เราอยากให้เรามีวินัย เราจะนำตัวเราเองให้มีวินัยได้อย่างไร?
– เราอยากกระตือรือร้น เราจะทำให้ตัวกระตือรือร้นได้อย่างไร?
– เราอยากเป็นคนรับผิดชอบ เราจะทำอย่างไรให้เรารับผิดชอบ?
– เราอยากสื่อสารให้ผู้อื่นรู้เรื่อง เราจะพัฒนาตัวเองด้านการสื่อสารอย่างไร?

อบรม สัมมนา แนวโค้ชชิ่ง

ถ้าเราลองนำตัวเองก่อนในคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ เราก็จะเข้าใจความคิด ความรู้สึกของเราเมื่อถูกผู้อื่นนำ หรือเราจะไปนำผู้อื่นได้มากขึ้น เพราะเราคงปฏิบัติได้ไม่ครบตามที่เราต้องการแน่ๆเลย และเราก็คงให้อภัยหรือให้กำลังใจตัวเอง ในการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาตัวเองใหม่ การเป็นผู้นำคนอื่นก็เช่นเดียวกัน เราก็คงต้องคอยพัฒนาเขา และ/หรือ ให้เขาพัฒนาตัวเองด้วย โดยคอยสอน, สั่ง และให้กำลังใจเพื่อให้เขาพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้น ซึ่งภาวะความเป็นผู้นำจะเกิดขึ้นจากภายในของบุคคลนั้นๆ เป็นสิ่งที่ผู้อื่นมองเห็นได้เองจากการกระทำ มิใช่สิงที่ไปคอยบอกผู้อื่นว่าเราเป็นผู้นำ

เมื่อเราพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเราเพิ่มขึ้นแล้ว เราจะเข้าใจผู้อื่นและตัวเรามากขึ้น เพราะเราจะคอยเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อให้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น และเมื่อเราเข้าใจผู้อื่นแล้ว เราก็จะสามารถนำผู้อื่นได้มากขึ้น เหมือนเมื่อเราให้กำลังใจตัวเองแล้วเราก็นำตัวเองได้ง่ายขึ้น การเป็นผู้นำเป็นเรื่องดีนะครับ แต่เราไปมองด้านลบ เราจึงไม่ค่อยอยากเป็นผู้นำใคร จริงๆแล้ว ผู้นำที่แท้จริงคือ ผู้อื่นอยากตาม มากกว่าเราอยากไปนำเขาครับ

แหล่งที่มาของข้อมูล

————————————————————————–


รวมหลักสูตรอบรมในรูปแบบเทรนนิ่งแอนด์กรุ๊ปโค้ชชิ่ง
[Training and Group Coaching] คลิกเลย!!

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 1

โค้ชชิ่ง

อธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผู้นำ

การพัฒนาภาวะผู้นำสามารถพัฒนาได้ทุกเหตุการณ์ ไม่ต้องรอตำแหน่ง
ผู้นำมีความสุขที่ได้พัฒนาให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาเอง
เราไม่สามารถบอกใครได้ว่าเราเป็นผู้นำ แต่ผู้อื่นจะยอมรับนับถือเราเอง
ผู้นำย่อมถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะเป็นที่คาดหวังของผู้อื่น
การเปลี่ยนแปลงตัวเองง่ายกว่าที่จะไปเปลี่ยนแปลงผู้อื่น
คุณเชื่ออย่างไร…คุณก็จะเป็นอย่างนั้นจากการปฏิบัติของคุณ

ตัวอย่างคำถามเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ

คุณมีความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำอย่างไร?
คุณอยากเป็นผู้นำหรือไม่? เพราะเหตุใด?
คุณอยากเป็นผู้นำแบบไหน? เพราะเหตุใด?
คุณกังวลใจเรื่องอะไรมากที่สุด ในฐานผู้นำ?
คุณจะพัฒนาคุณสมบัติภาวะผู้นำในเรื่องใดบ้าง?
คุณมีความสุขในตำแหน่งปัจจุบันหรือไม่? เพราะเหตุใด?

เรื่องเล่าประสบการณ์

ผู้นำ…ตัวเอง (การเปลี่ยนแปลง)
ผู้นำ…ทีมงาน (การพัฒนา)
นิยามของตัวเองในเรื่องผู้นำ

Download Tools ได้ที่นี่

————————————————————————–


รวมหลักสูตรอบรมในรูปแบบเทรนนิ่งแอนด์กรุ๊ปโค้ชชิ่ง
[Training and Group Coaching] คลิกเลย!!

การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์

โค้ชชิ่ง

การอธิบายแนวความคิดจาก Model

  การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันมี 3 เรื่องหลัก

 - ผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leader)
 - สร้างความแตกต่าง (Differentiation)
 - มุ่งเฉพาะกลุ่มป้าหมาย (Focus)

  การพัฒนากลยุทธ์ด้านใดด้านหนึ่งอย่างจริงจังก็สามารถอยู่ในธุรกิจได้
  การพัฒนากลยุทธ์ต้องจดจ่อและจริงจัง จนสร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่งขันได้
  การทำงานเชิงกลยุทธ์จะทำให้เราเสียเวลากับปัญหาเชิงปฏิบัติการน้อยลงไปแล้ว

ตัวอย่างคำถามกระตุ้นแนวความคิดใหม่

  ปัจจุบันคุณได้ใช้กลยุทธ์ใดหรือไม่?
  คุณคิดว่ากลยุทธ์ใดเหมาะสมกับองค์กรของคุณ?
  คุณมุ่งมั่นที่จะพัฒนากลยุทธ์อย่างไรให้เกิดความต่อเนื่อง?
  คุณสามารถลดต้นทุนลงได้อีกหรือไม่?
  คุณสามารถสร้างความแตกต่างของสินค้า / บริการได้อย่างไร?
  คุณต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักใดเป็นพิเศษบ้าง?

เรื่องเล่าประสบการณ์

กลยุทธ์พื้นฐานของ R-LAB
กลยุทธ์พื้นฐานของ Syndome

Download Tools ได้ที่นี่

————————————————————————–


รวมหลักสูตรอบรมในรูปแบบเทรนนิ่งแอนด์กรุ๊ปโค้ชชิ่ง
[Training and Group Coaching] คลิกเลย!!

แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา | วางแผนการทำงานแล้ว ไม่เริ่มต้นสักที

อาการของโค้ชชี่ (Coachee) :

การให้คำปรึกษา  วางแผนการทำงานแล้ว ไม่เริ่มต้นสักที
การให้คำปรึกษา  ชอบผัดวันประกันพรุ่ง อยากเลิกจังเลย
การให้คำปรึกษา  ทำแผนงาน (Planning) ทีไร เป็นแผนนิ่งทุกที

หัวข้อที่ใช้ในการโค้ชชิ่ง (Coaching) :

การให้คำปรึกษา  การลงมือทำ จะเกิดผลลัพธ์ คือ สำเร็จ กับ ประสบการณ์
การให้คำปรึกษา  การให้ความสำคัญที่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์

อบรม สัมมนา แนวโค้ชชิ่ง

หลายคนทำงานไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ เป็นเพราะหลายสาเหตุและหลายปัจจัย แต่หลายคนไม่ลงมือทำตามแผนหรือทำไปแบบกล้าๆกลัวๆ เพราะไปกังวลกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น เกรงว่าจะล้มเหลว, ถูกปฏิเสธ, ไม่ได้รับการยอมรับ, เสียหน้า เป็นต้น ทำให้ไม่ยอมลงมือทำ เรื่องจากผลที่เกิดขึ้นมีความเสี่ยง คือ อาจผิดหวังได้

การแก้ไขเพื่อกระตุ้นให้เราลงมือทำมากขึ้น คงต้องทำความเข้าใจการลงมือทำใหม่ ว่าจะได้ผลลัพธ์ 2 อย่าง คือ
1. สำเร็จตามที่คาด
2. ได้รับประสบการณ์เพิ่มเติม

อบรม สัมมนา แนวโค้ชชิ่ง

เห็นไหมครับ ไม่มีคำว่า ล้มแหลว, เสียหน้า, ถูกปฏิเสธ เกิดขึ้นเลย เพราะจริงๆแล้วการทำอะไรก็แล้วแต่ เราล้วนได้ประสบการณ์ (การเรียนรู้เพิ่มเติม) แน่นอน ดังนั้น เราจึงควรคิดอยู่เสมอว่าเราจะได้ประสบการณ์ถ้าไม่สำเร็จ เท่ากับว่าเราไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเลย จึงจูงใจให้เราอยากลงมือทำมากขึ้น และเราก็จะตั้งใจทำให้ดีมากขึ้น เพราะต้องการประสบการณ์ที่ดีขึ้นด้วย

การลงมือทำแบบไม่เต็มที่เพราะเราสนใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมากเกินไปจึงเป็นกังวล บางครั้งอาจเครียดไปเลย ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญที่กระบวนการ (ทำงานตามแผน) และมีความสุขกับการได้ลงมือทำ มากกว่าที่จะสนใจผลลัพธ์ ถ้าเราตั้งใจทำตามแผนอย่างดีและเต็มที่ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีแน่นอน อาการดังกล่าวก็จะลดลงแล้วหายไปในที่สุดครับ

แหล่งที่มาของข้อมูล

————————————————————————–


รวมหลักสูตรอบรมในรูปแบบเทรนนิ่งแอนด์กรุ๊ปโค้ชชิ่ง
[Training and Group Coaching] คลิกเลย!!

การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์

โค้ชชิ่ง

อธิบายแนวความคิดของ Frame Work

  บริษัทควรให้ความสำคัญกับช่องทางจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร เพราะช่องทางจัดจำหน่ายจะมีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคและเข้าถึงได้ง่ายกว่า
  Modern Trade กำลังเติบโตสูง แต่ค่าใช้จ่ายในการขายผ่านหน้าห้างก็จะสูงด้วย ต้องพัฒนา PC ณ จุดขายให้มีศักยภาพเพื่อผลักดันยอด
  T.T. เป็นช่องทางที่สามารถผลักดันยอดขายได้จากการที่ร้านค้าแนะนำสินค้าของเรามากกว่าคู่แข่ง ดังนั้น ต้องเน้นเรื่องการพัฒนาทีมงานขายของ T.T. นั้นๆ
  การขายผ่านยี่ปั๊วจะทำให้เราได้จำนวนยอดขายสูง แต่ก็ไม่สามารถทำกิจกรรมการตลาดได้มากนัก ควรพิจารณาถึงจุดประสงค์ขององค์กรให้ดี
  Vender ก็มีความสำคัญในการสร้างความแตกต่างของสินค้าให้กับเราเพื่อให้สามารถขายในแต่ละช่องทางที่มีความแตกต่างกันได้

คำถามเพื่อสร้างแนวความคิดในเชิงบริหาร

  พัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายอย่างไร?
  คุณมุ่งเน้นการขายผ่านช่องทางไหนมากที่สุด?
  คุณคิดว่าช่องทางไหนเหมาะสมกับสินค้าของคุณมากที่สุด?
  คุณกำหนดกลยุทธ์ในการทำงานผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างไร?

เรื่องเล่าประสบการณ์

  สินค้า IT
  สินค้า Consumer Products

Download Tools ได้ที่นี่

————————————————————————–


รวมหลักสูตรอบรมในรูปแบบเทรนนิ่งแอนด์กรุ๊ปโค้ชชิ่ง
[Training and Group Coaching] คลิกเลย!!

การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการสอนแนะ (Coaching)

โค้ชชิ่ง

อธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับการใช้ทักษะต่างๆ

การใช้คำถามเพื่อทำให้โค้ชชี่ (Coachee) คิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะทำให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเองและเกิดการอยากเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องบอกวิธีการในทันที แต่จูงใจให้เลือกวิธีการของตัวเอง
การรับฟังอย่างตั้งใจจะกระตุ้นให้โค้ชชี่พูดเยอะๆ เพราะคนที่จะปรับเปลี่ยนและไปดำเนินการต่อไปเป็นโค้ชชี่ ดังนั้น โค้ชควรฟังและใช้คำถามมากๆ
การให้ข้อมูลป้อนกลับในเชิงบวกคือสะท้อนความเป็นจริง แต่ไม่ใช่การต่อว่า แต่เป็นการให้มุมมองที่ทำให้โค้ชชี่คิดเพิ่มเติมถึงความแตกต่างด้วยตัวเอง
การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดอุปสรรคและโค้ชชี่จะจินตนาการความกลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นโค้ชควรให้กำลังใจ ไม่ใช่ต่อว่าเพราะจะทำให้โค้ชชี่ไม่อยากเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายที่จะไปทำควรเป็นของโค้ชชี่เป็นสำคัญ โค้ชมีบทบาทแค่ร่วมด้วยเท่านั้น หากโค้ชชี่ไม่รู้สึกว่าเป็นเป้าหมายเป็นของเขา เขาก็จะไม่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงเท่ากับความรู้สึกที่ว่าเป้าหมายเป็นของเขา

แนวทางการใช้คำถามกระตุ้นให้เป็นโค้ชทีมงาน

คุณใช้คำถามและรับฟังอย่างตั้งใจกับทีมงานมากแค่ไหน?
คุณให้คำชม (ตามความจริง) หรือตำหนิ (ตามความจริง) มากกว่ากัน?
เวลาลูกน้องทำผิด คุณให้ Feeกback อย่างไร?
เวลาลูกน้องเจออุปสรรคและขาดความมั่นใจ คุณทำอย่างไร?
เป้าหมายที่คุณมอบให้ลูกน้องคิดว่าเป็นของใคร?

เรื่องเล่าประสบการณ์

การเป็นโค้ชในสถานการณ์ต่างๆ

Download Tools ได้ที่นี่

————————————————————————–


รวมหลักสูตรอบรมในรูปแบบเทรนนิ่งแอนด์กรุ๊ปโค้ชชิ่ง
[Training and Group Coaching] คลิกเลย!!

แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา | เครียด ปัญหารุมเร้า แก้ไม่หมดสักที

อาการของโค้ชชี่ (Coachee) :

การให้คำปรึกษา  เครียด ปัญหารุมเร้า แก้ไม่หมดสักที
การให้คำปรึกษา  มีแต่เรื่องยุ่งๆเกิดขึ้นกับเรา ไม่รู้จะทำอย่างไรดี
การให้คำปรึกษา  เราอยู่ของเราเฉยๆ แต่มีคนอื่นเอาปัญหามาให้
การให้คำปรึกษา ปัญหาบางอย่างแก้ไขไม่ได้ ทำอย่างไรดี

หัวข้อที่ใช้ในการโค้ชชิ่ง (Coaching) :

การให้คำปรึกษา ทัศนคติเชิงบวกและทัศนคติเชิงลบ เกิดไม่พร้อมกัน
การให้คำปรึกษา การให้คำปรึกษา คิดอย่างไร…ก็จะได้อย่างนั้น

อบรม สัมมนา แนวโค้ชชิ่ง

สิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อเจอกับปัญหาคือ อย่าคิดว่าเป็นปัญหา เพราะถ้าเรานิยามสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาแล้ว แสดงว่าเราทำให้ปัญหาเป็นปัญหากับตัวเรา เพราะปัญหามีไว้ให้แก้ไข (พัฒนาตัวเอง) มิใช่มีไว้แบก (อมทุกข์) ถ้าเราเปลี่ยนนิยามของสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่เป็นเรื่อง ท้าทาย, เป็นการพัฒนาตัวเอง, เป็นสิ่งที่พิสูจน์ความสามารถ, ได้แสดงให้ผู้อื่นยอมรับ เป็นต้น เราก็จะเกิดพลังในการแก้ไขปัญหามากขึ้น ซึ่งย่อมดีกว่าจมอยู่กับปัญหา

การคิดว่าเกิดปัญหาขึ้นทำให้จิตใจเราหดหู่ ซึ่งเกิดจากทัศนคติเชิงลบของเราที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆ เราสามารถเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบของเราใหม่เป็นเชิงบวกได้ โดยการนิยามใหม่ดังกล่าว ก็เท่ากับเราทดแทนความคิดชิงลบด้วยความคิดเชิงบวก เพราะเกิดพร้อมกันไม่ได้ ถ้าเราคิดบวก ความคิดลบก็จะหายไปเอง ถ้าเราคิดว่าทุกอย่างเป็นปัญหา เราก็จะเครียด เพราะไม่มีใครชอบปัญหา คิดอย่างไร…ก็จะได้อย่างนั้น แต่ถ้าเรามีสติขึ้น เราก็จะมองสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ หาทางแก้ไข ก็จะได้วิธีแก้ไขตามความเหมาะสมของเราเอง เขาบอกกันว่า คนส่วนใหญ่รู้วิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของตัวเอง เพียงแต่ความรู้สึกไม่อยากเจอกับปัญหาเกิดขึ้นมาก่อน วิธีแก้ไขก็เลยหายไปด้วย ถ้าเราพร้อมรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น เราก็จะมีจิตใจที่มั่นคงและคิดค้นวิธีแก้ไขได้เอง หลังจากนั้นก็คงจะลงมือทำในทันที อย่าให้ปัญหาค้างอยู่จนกลายเป็นดินพอกหางหมู

อบรม สัมมนา แนวโค้ชชิ่ง

การมองว่าผู้อื่นเป็นผู้สร้างปัญหาให้เรา จริงๆแล้วเราเป็นผู้ไปหยิบปัญหานั้นมาคิดเองต่างหาก ถ้าสิ่งที่เราหยิบมานั้น เราไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหา เราก็จะไม่โทษผู้อื่น การแก้ไขก็จะง่ายขึ้น เพราะเราเปลี่ยนทัศนคติของเราเป็นเชิงบวกแทนเชิงลบได้แล้ว เลิกโทษผู้อื่นดีกว่าครับ ลงมือแก้ไขด้วยตัวเองดีกว่า เพราะเป็นการพัฒนาตัวเองครับ

แหล่งที่มาของข้อมูล

————————————————————————–


รวมหลักสูตรอบรมในรูปแบบเทรนนิ่งแอนด์กรุ๊ปโค้ชชิ่ง
[Training and Group Coaching] คลิกเลย!!

การบริหาร Port สินค้า และ/หรือ ธุรกิจด้วย BCG Matrix

โค้ชชิ่ง

อธิบายความหมายของ Model

สินค้าหรือธุรกิจเริ่มต้นมักอยู่ในตาราง? ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงเพื่อผลักดันให้สินค้าติดตลาด กลายเป็น Star
สินค้าหรือธุรกิจที่เป็น Star มีแนวโน้มที่จะล้าสมัย คือการเติบโตของตลาดต่ำลง ผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องลดต้นทุนเพื่อเก็บเกี่ยวกำไรเนื่องจากมีส่วนครองตลาดที่สูงอยู่ซึ่งก็คือตาราง Cash Cow
สินค้าหรือธุรกิจบางตัวของบริษัทจะอยู่ในช่อง Dog จึงต้องพิจารณาว่าจะดำเนินธุรกิจต่อไปหือไม่ เพราะเกิดการขาดทุนอยู่เรื่อยๆ หรือต้องผลักดันเพิ่มขึ้นเพื่อให้เติบโตอีกครั้งหนึ่ง
การพิจารณาลักษณะสินค้าหรือธุรกิจอยู่เรื่อยๆ จะทำให้เราสามารถกำหนดกลยุทธ์ที่ถูกต้องได้และสร้างกำไรให้เกิดขึ้น

แนวทางการใช้คำถามเพื่อใช้ประโยชน์กับตาราง BCG

สินค้าหรือธุรกิจของคุณอยู่ในตารางช่องไหนบ้างครับ?
คุณเลือกผลักดันสินค้าไหนเป็นหลัก?
คุณจะดำเนินการอย่างไรกับสินค้าที่ไม่เติบโตอีกแล้ว?
คุณเห็นประโยชน์ของการบริหารด้วย BCG Matrix อย่างไร?

เรื่องเล่าประสบการณ์

UPS Syndrome
หลักสูตรฝึกอบรม

Download Tools ได้ที่นี่

————————————————————————–


รวมหลักสูตรอบรมในรูปแบบเทรนนิ่งแอนด์กรุ๊ปโค้ชชิ่ง
[Training and Group Coaching] คลิกเลย!!